Kontakt

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
tel. +48 22 326 12 61, +48 22 326 12 64
tel./fax +48 22 628 41 68
e-mail: biuro.poszukiwan@pck.pl, tracing.service@pck.pl

Kierownik
Katarzyna Kubicius
tel. +48 22 326 12 24
e-mail: katarzyna.kubicius@pck.pl

Z-ca kierownika
Izabela Czyńska
tel. +48 22 326 13 41
e-mail: izabela.czynska@pck.pl

Przyjęcia interesantów
Aurelia Olaś
tel. +48 22 326 12 64

Urszula Matulka
tel. +48 22 326 12 61

Archiwum
Beata Balcerek
tel. +48 22 326 12 17