Podstawy prawne

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK działa na podstawie:


Inspektor ochrony danych: e-mail: iod@pck.pl.Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

  • Uchwała nr 11/2012 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 11 września 2012 roku w sprawie upoważnień do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia
  • Uchwała nr 12/2012 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 11 września 2012 roku w sprawie upoważnienia do potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem
  • Uchwała nr 19/2012 Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 17 czerwca 2012 roku w sprawie składu Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli